ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

                        

   Ρόδος,

25/05./2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ &    Αρ. Πρωτ.:   3031
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ N. ΔΩΔ/ΣΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Ζέφυρος – 4ος όροφος
Ταχ. Κώδ. : 85132 Ρόδος
FAX: : 22413 64821
Πληροφορίες : Γρηγόρα Αθηνά
Τηλέφωνο : 22413 64808
Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

                 ΠΡΟΣ:

     

    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕ ΔΩΔ/ΣΟΥ (μέσω σχολικών μονάδων)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης οριστικής   τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής κλάδων ΠΕ 06, ΠΕ 11, ΠΕ 16, ΠΕ 60 & ΠΕ 70 και Ειδικής Αγωγής κλάδων ΠΕ 60 & ΠΕ70»

 

@Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 08/25-05-2017 Πράξης του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου, καλούνται οι εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής των κλάδων ΠΕ 06, ΠΕ 11, ΠΕ 16, ΠΕ 60 & ΠΕ70 που έχουν υποβάλει αρχική αίτηση για βελτίωση θέσης ή δήλωση οριστικής τοποθέτησης ή έχουν μετατεθεί από άλλα ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου, να υποβάλουν από 26-05-2017 έως και 30-05-2017 και ώρα 15:00 σχετική δήλωση αποκλειστικά μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr), στην οποία θα αναγράφουν με σειρά προτίμησης τις σχολικές μονάδες που επιθυμούν να τύχουν βελτίωσης θέσης ή να τοποθετηθούν οριστικά.

 

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 που υπέβαλαν αρχική αίτηση για βελτίωση θέσης ή δήλωση οριστικής τοποθέτησης ή έχουν μετατεθεί από άλλα ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου, να υποβάλουν από 25-05-2017 έως και 30-05-2017 και ώρα 15:00 σχετική δήλωση, αποκλειστικά μέσω έντυπης δήλωσης, στην οποία θα αναγράφουν με σειρά προτίμησης τις σχολικές μονάδες που επιθυμούν να τύχουν βελτίωση θέσης ή να τοποθετηθούν οριστικά. Η έντυπη δήλωση θα υποβληθεί συμπληρωμένη με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Από τους/τις ενδιαφερόμενους/νες αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο/η εκπρόσωπό τους στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Δωδ/σου (Γ. Μαύρου 2, Ρόδος, 4ος όροφος) από 8:00 – 14:00
  • Με αποστολή τηλεομοιότυπου στον αριθμό: 2241364821 (ΥΠΟΨΗ: ΠΥΣΠΕ)

        Διευκρινιστικά αναφέρεται ότι στη δήλωση τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης μπορούν να αναγραφούν μέχρι 20 σχολικές μονάδες, σύμφωνα με το Π.Δ. 100/1997. Πέραν των οργανικών θέσεων που ανακοινώθηκαν, μπορούν να συμπεριληφθούν στις προτιμήσεις και θέσεις σχολείων που πιθανόν θα προκύψουν κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο.

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική. Εκπρόθεσμες δηλώσεις ή ενστάσεις σχετικές με συμπλήρωση προτιμήσεων δε θα γίνονται δεκτές.

 

Με ευθύνη των Διευθυντών/ντριων σχολικών μονάδων και των Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων, παρακαλούνται να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί στη μονάδα τους, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο.

 

Υπενθυμίζεται ότι:

  1. Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση από σχολείο σε σχολείο της Διεύθυνσης Π.Ε. Δωδεκανήσου (εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε.), σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 10 του Π.Δ. 50-96, θα υποβληθούν εντός δεκαπέντε ημερών από την οριστική ανακοίνωση των μεταθέσεων.

  2. Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση από σχολείο σε σχολείο της Διεύθυνσης Π.Ε. Δωδεκανήσου (εντός ΠΥΣΠΕ) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96, θα υποβληθούν στο Γραφείο Δ/νσης Π.Ε Δωδεκανήσου, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την οριστική ανακοίνωση των μεταθέσεων.

  3. Οι θέσεις των Δασκάλων και Νηπιαγωγών στα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία είναι ενιαίες και χωρίς διάκριση (πρωινό ή ολοήμερο πρόγραμμα).

  4. Δήλωση τοποθέτησης δικαιούνται να υποβάλουν όσοι εκπαιδευτικοί είχαν υποβάλει αντίστοιχη αίτηση κατά τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων μετάθεσης. ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ

  5. Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. και δεν επιθυμούν πλέον να μετατεθούν, οφείλουν να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή μέσω τηλεομοιοτυπίας(fax) στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Δωδ/σου (Γ. Μαύρου 2, 4ος Όροφος), υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα καθιστούν την αίτησή τους ανενεργή.
  6. Όσοι/ες εκπαιδευτικοί δεν καταστεί δυνατόν να τοποθετηθούν σε κενή οργανική θέση στην Α΄ φάση και παραμείνουν στη Διάθεση, θα κληθούν να υποβάλουν εκ νέου δήλωση τοποθέτησης       αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Δωδ/σου (Γ. Μαύρου 2, 4ος Όροφος) σε τυχόν εναπομείναντα οργανικά κενά (Β΄ φάση).

  7. Εφόσον μετά την ολοκλήρωση και της Β’ Φάσης των Μεταθέσεων παραμείνουν οργανικά κενά και ταυτόχρονα εκπαιδευτικοί στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε., θα γίνουν υποχρεωτικές τοποθετήσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13, παρ. 2 του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94/22-5-1997 τ. Α’ ).

Γνωστοποιούμε συνοδευτικά τις κενές οργανικές θέσεις των κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 Γενικής και Ειδικής Αγωγής, καθώς και τις κενές οργανικές θέσεις των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 Γενικής Αγωγής των σχολικών μονάδων της Περιφέρειάς μας, όπως αυτές προσδιορίστηκαν με την υπ αριθμ. 08/25-05-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

 

https://teachers.minedu.gov.gr/

Προσοχή: Δεν κάνετε νέα αίτηση

 

-Αν έχετε πάρει μετάθεση χρειάζεται να συμπληρώσετε προτιμήσεις στην αίτηση 003.ΠΕΤ01.

-Αν αιτείστε βελτίωση θέσης/μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ χρειάζεται να συμπληρώσετε προτιμήσεις στην αίτηση 003.ΠΕΒ01

 

Τα βήματα για τη συμπλήρωση προτιμήσεων είναι τα εξής:

1.Πηγαίνετε στην περιοχή αιτήσεις Μετάθεσης και ανοίξτε την αντίστοιχη αίτηση βελτίωσης

2.Πατήστε το κουμπί Διόρθωση

3.Συμπληρώστε τις σχολικές μονάδες από τις Διαθέσιμες Προτιμήσεις με τη σειρά που επιθυμείτε.

4.Πατήστε το κουμπί Προσωρινή Αποθήκευση (ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ»)

Πλέον, η αίτησή σας έχει ολοκληρωθεί και μπορείτε να την εκτυπώσετε.

           

Συνημμένα: 1. Πίνακες οργανικών κενώνeye

2. Δήλωση τοποθέτησης για Ειδική Αγωγή eye

3. Πίνακας με μοριοδότηση σχολικών μονάδων eye

                                

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

                                

                                         Νικόλαος Γ. ΡΑΠΤΗΣ

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου