ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΔΩΔ/ΣΟΥ

Ζέφυρος – 4ος όροφος

Γ. Μαύρου 2

85100 ΡΟΔΟΣ

Τηλ.: 22413 64801

FAX: 22413 64821

Πληροφορίες: Τραγγάλου Μ.

e-mail: mail@dipe.dod.sch.gr

Ρόδος, 13-06-2017

                                            Αρ. Πρωτ.: 3704

ΠΡΟΣ: Σχολικές Μονάδες ΠΕ Δωδεκανήσου

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών-Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δωδεκανήσου»

                                                                                                                         

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου ανακοινώνει τον προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα των υποψήφιων Διευθυντών-Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων της οικείας Διεύθυνσης, στον οποίο εντάσσεται το σύνολο των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση, με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από την αποτίμηση των κριτηρίων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 14 του Ν. 3848/2010, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4473/30-05-2017.

Οι υποψήφιοι Διευθυντές-Διευθύντριες μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση στο οικείο ΠΥΣΠΕ εντός τριών (3) ημερών από την ανάρτηση του πίνακα, δηλαδή από 13-06-2017 έως και 15-06-2017 και ώρα 15:00.

Η υποβολή των ενστάσεων των υποψήφιων Διευθυντών-Διευθυντριών, εκτός της νήσου Ρόδου, μπορεί να γίνει μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στο : 2241364821 στις ίδιες ημερομηνίες και ώρες.

 

 Κάντε κλικ για μεταφόρτωση του πίνακα στον υπολογιστή σας eye

                                                                                          

Ο Διευθυντής Π.Ε.

Ν. Δωδεκανήσου

Νικόλαος Γ. ΡΑΠΤΗΣ

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου. Ιστότοπος υπό ανακατασκευή