Προκήρυξη σύμφωνα με το άρθρο 1 παργ 8 υποπαργ. 9 του Ν.4473/2017 για εκ νέου υποψηφιότητα στις κενές θέσεις Διευθυντών/Διευθυντριών των εναπομεινάντων σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δωδεκανήσου eye

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου