Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου  ανακοινώνει τους Πίνακες με τα στοιχεία των αιτούμενων μετάθεσης εκπαιδευτικών:

α) Από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

β) Σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ

γ) Σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, και

δ) Για Βελτίωση και Οριστική Τοποθέτηση

Περιοδος ενστάσεων επί των πινάκων  από Παρασκευή 08-12-2017 έως και Πέμπτη 14-12-2017

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου