• ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ_ΕΣΠΑ eye (ΝΕΟ)
  • ΕΝΤΥΠΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΣΠΑ eye
  • Υπεύθυνη δήλωση - Αναπληρωτές ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ eye
   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου