Παρουσιολόγια ΜΑΪΟΥ 2018

1.

Ενιαίου Τύπου Δ.Σ.

 index  2. Ενίσχυση Προσχολικής Εκπ/σης  index
3.

Εξατομικευμένη ΕΕΠ-ΕΒΠ

 index  4. Εξατομικευμένη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  index
5. Εξειδικευμένη ΕΕΠ-ΕΒΠ
 index  6.  Εξειδικευμένη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
 index
7. ΠΕΠ Εξειδικευμένη ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  index  8. Ένταξη Ευάλωτων Κοιν. Ομάδων(Ε.Κ.Ο.) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
 index
9. Ανάπτυξη Υποστ. Δομών ΣΔΕΥ  index    
      
           

 

 

Παρουσιολόγια ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

1.

Ενιαίου Τύπου Δ.Σ.

 index  2. Ενίσχυση Προσχολικής Εκπ/σης  index
3.

Εξατομικευμένη ΕΕΠ-ΕΒΠ

 index  4. Εξατομικευμένη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  index
5. Εξειδικευμένη ΕΕΠ-ΕΒΠ
 index  6.  Εξειδικευμένη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
 index
7. ΠΕΠ Εξειδικευμένη ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  index  8. Ένταξη Ευάλωτων Κοιν. Ομάδων(Ε.Κ.Ο.) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
 index
9. Ανάπτυξη Υποστ. Δομών ΣΔΕΥ  index    
      
         

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ

 1. Ο Διευθυντής συμπληρώνει τις στήλες «ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ» ή «ΑΠΟΥΣΙΕΣ» μόνο τις ημέρες που το σχολείο λειτουργεί και ο εκπαιδευτικός οφείλει να είναι παρών, βάσει του ωρολογίου προγράμματος.
 2. Ο εκπαιδευτικός υπογράφει μόνο τις ημέρες που είναι παρών (δεν υπογράφει εκ των υστέρων σε ημέρες άδειας, απουσίας κλπ.).
 3. Για τις ημέρες που το σχολείο λειτουργεί και πραγματοποιούνται σχολικές εκδηλώσεις (π.χ εκδρομές, σχολικές εορτές, εκκλησιασμός κλπ.) συμπληρώνονται κανονικά οι στήλες «ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ» ή «ΑΠΟΥΣΙΕΣ», σύμφωνα με τον αριθμό των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας/υποστηρικτικού έργου.
 4. Για τις ημέρες που το σχολείο δεν λειτουργεί η στήλη «ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ» δεν συμπληρώνεται με τις διδακτικές ώρες/ώρες υποστηρικτικού έργου αλλά με την αιτιολογία της μη λειτουργίας του σχολείου (π.χ εθνική εορτή, τοπική εορτή, διακοπές Χριστουγέννων/Πάσχα, καιρικές συνθήκες, εκλογές κλπ.).
 5. Επιλέγετε το έτος κάνοντας κλικ πάνω στο κελί του excel, ομοίως και τον μήνα, οπότε εμφανίζονται και οι ημερομηνίες, συμπληρώνετε το όνομα και ζητούμενα στοιχεία για κάθε ένα  αναπληρωτή, το εκτυπώνετε και υπογράφετε καθημερινά. Το παρουσιολόγιο είναι ατομικό και υποχρεωτικό, χωρίς παρουσιολόγιο δεν μπορεί να προχωρήσει η μισθοδοσία.
 6. Τα παρουσιολόγια θα πρέπει να στέλνονται την τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα στην Διεύθυνση με email στο   ή με φαξ στο 2241364809, και άμεσα να ταχυδρομούνται στην διεύθυνση:

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

  ΥΠΌΨΗ: ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  Γ. ΜΑΥΡΟΥ 2

  85100 ΡΟΔΟΣ

 1. Όταν ο εκπαιδευτικός απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο (άδεια, απεργία/στάση εργασίας, απουσία), ο αριθμός των διδακτικών ωρών/ωρών υποστηρικτικού έργου απουσίας καταχωρείται στη στήλη «ΑΠΟΥΣΙΕΣ» και στη στήλη «ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ» αναγράφεται η αιτιολογία. Οι άδειες ασθένειας-κύησης-λοχείας πρέπει να αναφέρονται στη στήλη «ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ» ακόμα και για ημέρες που το σχολείο δεν λειτουργεί (αργίες, σαββατοκύριακα, διακοπές Χριστουγέννων κλπ.)

 

Καλό είναι να στέλνονται με email και ΜΕΤΑ πάντα ταχυδρομικά. Και εννοείται υπογεγραμμένα από τον αναπληρωτή και τον Διευθυντή με σφραγίδα του σχολείου.

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΕΡΣΙΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ !!!!

 1. Για θέματα αδειών επικοινωνείτε με το τμήμα αδειών.
 2. Οι νηπιαγωγοί έχουν ωράριο 25 ωρών άρα καταχωρείτε 5 πεντάωρα, οι δάσκαλοι 24 καλό είναι να καταχωρείτε 5 5 5 5 4.


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2241364810

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου