(Κάνετε κλικ στο εικονίδιο index για να εμφανίσετε το έγγραφο στην οθόνη σας)

1 Υπεύθυνη δήλωση index
2 Γενικό έντυπο αίτησης προς τη Διεύθυνση

index

3 Πράξη ανάληψης υπηρεσίας index
4  Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας ΕΣΠΑ  
5  Αίτηση παροχής υπηρεσιών προς το Π.Σ.Δ.  
     
     
     
     
     

 

 

   

Εκπαιδευτικοί  

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου