Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Δωδεκανήσου

Τακτικά Μέλη:
1. Ράπτης Νικόλαος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, ως
Πρόεδρος.
2. Χασαπλαδάκης Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Διευθυντής του 5ου Δημοτικού Σχολείου Κω, ως
Αντιπρόεδρος.
3. Φυσίκα Παρασκευή, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Παστίδας Ρόδου,
ως μέλος.
4. Γκουτζιαμάνης Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος.
5. Μουτσάκης Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος.


Αναπληρωματικά Μέλη αντίστοιχα:
1. Σοκορέλου Αικατερίνη-Σταματία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου
Κρεμαστής Ρόδου.
2. Κωσταράς Νικόλαος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Διευθυντής του 18ου Δημοτικού Σχολείου Ρόδου.
3. Νιώτη Νικολέττα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, Υποδιευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Κοσκινού Ρόδου.
4. Εμμανουήλ Αικατερίνη-Στυλιανή, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60, αιρετή εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
5. Κορδιστός Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών

Εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας
Τακτικά μέλη
1. Κουρουτός Μιχαήλ, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ03, ο οποίος υπηρετεί στη «ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΣΧΟΛΗ» Πατησίων.
2. Χριστόπουλος Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ70, ο οποίος υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία».
Αναπληρωματικά μέλη
1. Σαρρής Χρήστος, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ04.02, ο οποίος υπηρετεί στο εκπαιδευτήριο «ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ».
2. Γούλας Αλέξανδρος, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ03, ο οποίος υπηρετεί στο ιδιωτικό σχολείο «Ι.Μ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ».

Γ. Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι
εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων.:


Εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων:
Τακτικά Μέλη:
1.Κυραϊλίδης Χαράλαμπος, Πρόεδρος ΣΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ-ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ (Παύλου Μελά
29, Καρέας )
2.Κυριακούλης Κυριάκος, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ (Ηλία Βενέζη, Ηλιούπολη-Ρόδος)
Αναπληρωματικά Μέλη:
1.Πρωτογεράκης Σταύρος, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ (Ηλία Βενέζη, Ηλιούπολη-Ρόδος)
2.Ποριώτης Αναστάσιος, ΣΧΟΛΗ ΠΟΡΙΩΤΗ (Άγιοι Πάντες - Κορωπί )


Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η Γρηγόρα Αθηνά, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ70 που υπηρετεί με διάθεση στο
Γραφείο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου με αναπληρώτριά της την Τραγγάλου Μαρία,
εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 που υπηρετεί με απόσπαση στο Γραφείο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δωδεκανήσου.


Η θητεία των μελών του Συμβουλίου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2017 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018.

 

 

 

 

 

 

 


Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου