Μοριοδότηση:

             Δημοτικά  

        Νηπιαγωγεία 


Κατανομή σχολικών μονάδων  ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου σε ομάδες: eye

Όμορες ομάδες σχολείων: eye

 

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου