Οργανικότητα και Μοριοδότηση: Δημοτικά eye Νηπιαγωγεία eye

Δυσπρόσιτα: Δημοτικά eye Νηπιαγωγεία eye

Απομακρυσμένα Σχολεία Α/θμιας και Β/βάθμιας:eye


Κατανομή σχολικών μονάδων  ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου σε ομάδες: eye

Όμορες ομάδες σχολείων: eye

 

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου