Ημερίδες Συμβούλων

  • Εκδήλωση-ομιλία με θέμα: “Το δικαίωμα όλων των παιδιών να μεγαλώνουν χωρίς διακρίσεις και προσβολές - Ο ρόλος των γονέων και των σχολικών κοινοτήτων». eye

  • Διδάσκω έχοντας στη σκέψη τη φτώχεια – σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό κεφάλαιο eye
  • Είναι απρόσιτη η παιδεία στην δυσπρόσιτη Ελλάδα; Ο ρόλος των Ολιγοθεσίων Σχολείων eye
   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου. Ιστότοπος υπό ανακατασκευή