(Κάνετε κλικ στο εικονίδιο index για να εμφανίσετε το έγγραφο στην οθόνη σας)

1 Υπεύθυνη δήλωση index
2 Γενικό έντυπο αίτησης προς τη Διεύθυνση

index

3 Πράξη ανάληψης υπηρεσίας index

 

 

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου