ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΌ , 9-5-2022 ΩΣ ΠΡΟΣ:

1) ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ κλ. ΠΕ11 (Γενικής Παιδείας) -Δ’ ΠΕΡΙΟΧΗ –

Προσθήκη 1 οργ. κενού στο κλάδο ΠΕ11 στο 2ο ΔΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

2)ΤΟΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ -

2α) Προστίθενται στον πίνακα ΓΕΝΙΚΗΣ οι υπ’ αριθμ 58 (Β’ ΠΕΡΙΟΧΗ - ΠΕ11) και 174 (Α’ ΠΕΡΙΟΧΗ - ΠΕ70) νέες γραμμές

2β) Διόρθωση στην συνυπηρέτηση (υπ’ αρίθμ. 109 γραμμή του πίνακα ΓΕΝΙΚΗΣ)

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου