(Κάνετε κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΥΑ 129287_Ξ“21_2-12-2011 (ΦΕΚ 2769_2-12-2011 Ξ¤.B').pdf)  για να μεταφορτώσετε το έγγραφο στον υπολογιστή σας.)

 

  • Ενημέρωση σχετικά με μετακινήσεις Δημοτικών Σχολείων – Νηπιαγωγείων στις οποίες χρησιμοποιούνται λεωφορεία. Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΥΑ 129287_Ξ“21_2-12-2011 (ΦΕΚ 2769_2-12-2011 Ξ¤.B').pdf)
  • Y A 36590_Γ2_30-03-2010 (ΦΕΚ Β' 428 τ Β)  Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΥΑ 129287_Ξ“21_2-12-2011 (ΦΕΚ 2769_2-12-2011 Ξ¤.B').pdf)
  • ΥΑ 129287_Γ2_2-12-2011 (ΦΕΚ 2769_τΒ) Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΥΑ 129287_Ξ“21_2-12-2011 (ΦΕΚ 2769_2-12-2011 Ξ¤.B').pdf)
   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου