(Κάνετε κλικ στο εικονίδιο index για να μεταφορτώσετε το έγγραφο στον υπολογιστή σας)

'Εντυπα
1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ    index
2. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ    index
3. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ    index
4. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ   index
5. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ   index
Νομοθεσία Αδειών
1. ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΚΩΝ ΠΕ & ΔΕ ΕΚΠΣΗΣ Φ.351.5/43/67822/ Δ1/5-5-2014
 
index
2. 2015 208572 Ε2 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ   index
3. Φ.Ε.Κ 2648_2014_τ Β   index
4. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ   index
5. ΧΟΡΗΓΗΣΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017   index
6. TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΧΕΤ. ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ   index
7. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ   index
8. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ 4ΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΟΥ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΕΚΠΚΟΥΣ   index
9. ΧΟΡΗΓΗΣΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΕΚΠΚΟΥΣ   index
   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου