(Κάνετε κλικ στο εικονίδιο index για να μεταφορτώσετε το αντίστοιχο έγγραφο στον υπολογιστή σας.)

1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤ ΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΓΛΚ index
2 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΓΛΚ index
3 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΓΛΚ index
4 ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  ΓΙΑ ΓΛΚ index
5  ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ index
6  ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ index
7  ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠ. ΥΠΗΡ. ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ index
8  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ index
9  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 15991986) index
10  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΓΛΚ index
11  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ index
     
   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου