ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (31-5-2024) ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕ70- Δ' ΠΕΡΙΟΧΗΣ ως πρός την ΓΡΑΜΜΗ ΠΙΝΑΚΑ 45.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (29-5-2024) ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕ70- Α' ΠΕΡΙΟΧΗΣ ως πρός την ΓΡΑΜΜΗ ΠΙΝΑΚΑ 32 -Διόρθωση από το σύστημα.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (16-5-2024) ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕ70- Α' ΠΕΡΙΟΧΗΣ λόγω ανάκλησης μετάθεσης εκπαιδευτικού  με Α.Μ. 726506 (Υ.Α. 49682/Ε2/15-5-2024).

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (8-5-2024) ΩΣ ΠΡΟΣ 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (Α'και Δ' ΠΕΡΙΟΧΗΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕ70).

Έπειτα από την εξέταση των ενστάσεων / ανακλήσεων αίτησης που υποβλήθηκαν ως και την Παρασκεύη 19-4-2024, ανακοινώνονται οι τελικοί πίνακες μοριοδότησης αιτούντων μετάθεσης, βελτίωσης θέσης - οριστικής τοποθέτησης εντός της ΔΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ.

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου