ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Από Τρίτη 23-04-2024 έως και την Δευτέρα 29-04-2024 και ώρα 15:00.

 

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου