• ΡΟΔΟΣ
 • ΚΩΣ
 • ΚΑΛΥΜΝΟΣ
 • ΛΕΡΟΣ
 • ΚΑΡΠΑΘΟΣ
 • ΠΑΤΜΟΣ
 • ΣΥΜΗ
 • ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
 • ΚΑΣΟΣ
 • ΝΙΣΥΡΟΣ
 • ΛΕΙΨΟΙ
 • ΤΗΛΟΣ
 • ΜΕΓΙΣΤΗ - ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ
 • ΧΑΛΚΗ
 • ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ
 • ΤΕΛΕΝΔΟΣ
 • ΨΕΡΙΜΟΣ
 • ΑΡΚΙΟΙ

Πληροφορίες που σχετίζονται με τον COVID-19

Τρόποι εξυπηρέτησης του κοινού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσουλόγω εφαρμογής μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Η Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου αφού έλαβε υπόψη:

1) Την  αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ) εγκύκλιο,
2) Την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) εγκύκλιο,
3) Την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20.3.2020 (ΑΔΑ: 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ) εγκύκλιο,
4) Την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/οικ. 8196/23.3.2020 (ΑΔΑ: 6Ω4Υ46ΜΤΛ6-ΖΕΒ) εγκύκλιο,
5) Την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ. 8632/2.4.2020 (ΑΔΑ: ΩΗ5446ΜΤΛ6-ΟΩΧ) εγκύκλιο,
6) Την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29.4.2020 (ΑΔΑ:6ΣΜ046ΜΤΛ6-Ο14) εγκύκλιο,
7) Την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/8.5.2020 (ΑΔΑ: ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6-ΘΘΦ) εγκύκλιο,
8) Την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/18.5.2020 (ΑΔΑ: ΨΩ4446ΜΤΛ6-ΠΡΧ) εγκύκλιο,
9) Την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/116/10486/26.5.2020 (ΑΔΑ: 62 Η746ΜΤΛ6-ΓΜΛ) εγκύκλιο,
10) Την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/120/1705/30-6-2020 (ΑΔΑ: 6ΙΤΠ46ΜΤΛ6-ΙΡΘ) εγκύκλιο,
11) Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/123/14268/29-7-2020 εγκύκλιο,
12) Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69.214/ΟΙΚ/15984/17-08-2020 (ΑΔΑ: 9ΠΙ946ΜΤΛ6-ΝΟΒ)

Βάσει των συνθηκών, όπως αυτές εξελίσσονται και σύμφωνα πάντα με την αρχή διασφάλισης της δημόσιας υγείας, αλλά και της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, σας ενημερώνουμε ότι:

 • Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, στα τηλέφωνα 2241364808 και 2241364805.
 • Αιτήματα πολιτών μπορούν να στέλνονται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της υπηρεσίας: mail@dipe.dod.sch.gr  ή τηλεομοιοτυπίας-fax:22413 64821.
 • Θα πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών.
 • Οι πολίτες που θα προσέρχονται στην υπηρεσία καλούνται, στην τήρηση των ατομικών μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.
 • Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική.
 • Διατηρουμένων σε ισχύ των όσων μέχρι στιγμής ισχύουν σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να δυσχεραίνεται η εξυπηρέτηση του πολίτη, αλλά και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να διακυβεύεται η διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Ενημερώνουμε επίσης ότι στην υπηρεσία θα τηρείται βιβλίο με τα στοιχεία των επισκεπτών, για ιχνηλάτηση πιθανού κρούσματος, το οποίο θα καταστραφεί μετά τη λήξη της περιόδου εφαρμογής των έκτακτων μέτρων.

   

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

   
   

Εγκύκλιος Μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-2021

Δείτε εδώ

   

Έντυπα πρόσληψης Αναπληρωτών 2020 - 21

Δείτε εδώ

   

Υπουργικές Αποφάσεις Πρόσληψης Αναπληρωτών 2020 - 21

Δειτε εδω.

   
mainlogo perifereia mitroo edutv

digital school logo

paidagogiko institouto.jpg  
sch gr logo myschool logo diavgeia      
   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.